Oxigenometre

Aparate pentru măsurarea oxigenului dizolvat