Camere climatice

Sisteme dinamice pentru simularea condițiilor climatice (temperatura – stresul termic – umiditate – lumina – presiune atmosferică – raze solare și UV – coroziune atmosferică – praf etc.) cu programe ciclice constante și/sau variabile în timp, utilizate pentru controlul calității, încercarea, verificarea și testarea materiilor prime sau a produselor finite