Debitmetre

Debitmetrele sunt echipamente și dispozitive utilizate la măsurare debitului unui fluid (lichide și/sau gaze) care curge printr-o conductă