pH-metre

pH-metrul este un instrument cu ajutorul căruia se măsoară aciditatea sau alcalinitatea unui soluții apoase exprimată ca și unități de pH. Un pH-metru măsoară diferența de potențial electric între un electrod de pH și un electrod de referință, această diferență fiind asociată cu pH-ul soluției. Acest echipament este folosit în multe aplicații variind de la experimente de laborator până la controlul calității.