Titratoare

Titratorul este un ansamblu alcătuit în mod principial dintr-o biuretă electrică, un senzor și un microcomputer. În timpul titrării, titratorul măsoară semnalul măsurat de senzor și folosește această informație pentru a controla adăugarea de titrant cu ajutorul biuretei electrice. După ce s-a trecut de punctul de echivalență, microcomputerul calculează volumul de titrant adăugat și afișează rezultatul obținut.