1 - 1000 g

Balanțe analitice cu o capacitate de cântărire situată între 1 g și 1000 g